Jídelna - Telefonní číslo do jídelny: 722 911 557

 

 od 1. 9. 2019 se ve škole opět vybírá stravné zálohově... 

Je možno uhradit pouze na b. ú. 162496635/0600

Pozor, dochází ke změně ceny obědu!

 

Důležité!!! V průběhu roku dojde ke změně čísla účtu!!!!

STRAVOVÁNÍ V ZŠ:

měsíční záloha (oběd + družina) = 650 Kč 

cena 1 obědu 25 Kč, školní družina 150 Kč

 
Je možné uhradit víc záloh v jedné platbě, potom zapsat do poznámky k platbě... 
vzor: obědy 09, 10 + družina 09, 10 
(úplatu za ŠD i stravné je možno hradit i pololetně/celoročně.. viz. www.zsprosetin.cz)
  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 STRAVOVÁNÍ V MŠ: 

 měsíční záloha ( strava + poplatek MŠ) 

poplatek: MŠ 250 Kč (netýká se předškoláků) 

strava: 

 

  • přesnídávka               10,-
  • oběd                         22,-
  • opolední svačina       9,-
     celkem                     41,-