Mateřská škola - tel. číslo 722 933 652

 

 

Motto: „Každý z nás má svůj vlastní životní plán, který je scénářem jeho života. Je pro nás ušitý na míru, vždy v něm hrajeme hlavní roli. Přesto tento scénář nemá žádnou formu, není v něm nic dáno a je pro každého stejný: objevit a využít svůj jedinečný potenciál!“ 

Filozofie školy: 

Dítě, přichází ze společenství své vlastní rodiny. Každá rodina má svůj hodnotový žebříček, jiné priority, tedy i cíle, ke kterým směřuje výchovu dítěte, pravidla soužití, způsob řešení problémů, různá měřítka spokojenosti, odlišný standard. Rodina dítěti poskytuje určitý rámec, ve kterém se dítě pohybuje, učí, přejímá postoje, návyky a vzorce chování rodičů, vztahuje se k lidem, věcem, situacím. Každé dítě je jiné!

 

Při nástupu do MŠ je dítě kontaktováno s jiným, dosud neznámým společenstvím, které více či méně funguje jinak, než bylo zvyklé. Z mého úhlu pohledu se dítě v této chvíli začleňuje do většího celku, rámce - do společnosti jako takové. Poznává a prožívá novou zkušenost - osahává si sebe sama za nových okolností a podmínek (bez rodičů), učí se přijímat a respektovat nová pravidla a vymezené hranice, poznává nové lidi a situace.

 

Rámec, který naše MŠ poskytuje, je postaven na vzájemném respektu, spolupráci a komunikaci - za neustálého pohybu a interakci zúčastněných. Učí dítě akceptovat změnu a pohyb jako součást života, uvědomovat si své pocity a potřeby, vyjadřovat je a vyjadřovat se ke vzniklým situacím, tedy respektovat sebe a druhé, řešit konflikty k vlastní spokojenosti. Cílem je prožívat každý den a reagovat na lidi a věci ve svém okolí (ovlivnit a nechat se ovlivnit), mít touhu a ochotu učit se a poznávát svět!