Mateřská škola - tel. číslo 722 933 652

Provoz MŠ o prázdninách:

  • 24. 8. – 31. 8. – 6:00 – 16:00 – běžný provoz

 Mateřská škola -  tel. číslo 722 933 652

 

FILOZOFIE  MATEŘSKÉ ŠKOLY

„Každé dítě je talentované, každé v sobě nese svůj úspěch … třeba i malý. Na dospělých je, aby mu pomohli jeho talent najít.“

Předškolní vzdělávání má usnadňovat dítěti jeho další vzdělávání i životní cestu.

Vzdělávání dítěte chápeme jako rozvoj jedinečné osobnosti v příjemném, láskyplném, bezpečném a podnětném prostředí, na jehož konci stojí fyzicky, psychicky i sociálně samostatný jedinec připravený na vstup do základní školy a toužící po dalším vzdělávání. Aby výchova a vzdělávání dětí probíhaly komplexně, zajišťujeme dětem širokou paletu činností a denních aktivit, které podporují všestranný rozvoj a maximálně akceptují individuální možnosti každého jedince.

 

Naše škola se zaměřuje na:

  • na pohyb, jako součást života dítěte – jsme zapojeni do projektu „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“
  • na ekologickou výchovu, snažíme se co nejvíce aktivit přenést na čerstvý vzduch.
  • na rozvoj komunikačních dovedností a podporu čtenářské a matematické gramotnosti
  • na podporu logopedické prevence – spolupracujeme s SPC Velké Meziříčí
  • Zodpovědně připravujeme děti na vstup do základní školy.

 

Priority:
Snažíme se, aby se všechny děti v mateřské škole cítily spokojené a v bezpečí, pouze tak se mohou zdravě rozvíjet a efektivně se vzdělávat.