Návrh rozpočtu 2020

    Příloha č. 4
Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů (závazných ukazatelů rozpočtu) na rok 2020
     
Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou,
příspěvková organizace
     
  skutečné výdaje k 30. 9. Návrh výdajů na rok 2020
Ukazatele
NÁKLADY CELKEM 679 256 Kč 895 000 Kč
PROVOZNÍ 539 256 Kč 745 000 Kč
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL 245 122 Kč 245 000 Kč
DROBNÉ OPRAVY A ÚDRŽBA 47 380 Kč 70 000 Kč
ENERGIE 67 835 Kč 150 000 Kč
ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ 92 603 Kč 0 Kč
PLATY ZAMĚSTNANCŮ 0 Kč 100 000 Kč
SLUŽBY 86 316 Kč 180 000 Kč
STRAVOVÁNÍ 140 000 Kč 150 000 Kč
     
     
VÝNOSY 983 389 Kč 895 000 Kč
PROVOZNÍ 881 320 Kč 745 000 Kč
PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE 850 000 Kč 690 000 Kč
Úplata za MŠ 18 660 Kč 35 000 Kč
Úplata za ŠD 12 660 Kč 20 000 Kč
STRAVOVÁNÍ 102 000 Kč 150 000 Kč
     
JINÉ 69 Kč 0 Kč
DARY 0 Kč 0 Kč
ÚROKY 69 Kč 0 Kč
příjmy - rozpočtové změny celkem 983 389 Kč 895 000 Kč
výdaje - rozpočtové změny celkem 679 256 Kč 895 000 Kč
rozdíl = příjmy - výdaje   0 Kč