Základní informace

 • individuální péče – nízký počet žáků ve třídě
 • rodinné prostředí malotřídní školy
 • důraz na osobní potřeby Vašeho dítěte
 • logopedická prevence
 • kvalifikovaná výuka žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
 • filozofie komunitní školy
 • areal školy – velká přírodní zahrada navazující na přírodu v okolí obce
 • kvalitní předškolní výuka dle našeho ŠVP
 • školní jídelna jako součást areálu ZŠ a MŠ
 • děti od 2-6 let
 • provoz  MŠ 6:00 - 16:00
 • měsíční školkovné 250,- Kč

 

             Kontakt: 516 463 325, Mateřská škola - tel. číslo 722 933 652, zs.prosetin@seznam.cz