GDPR

Pro účely zajištění výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů byl jmenován:
Ing. Petr Šnek, zaměstnanec dobrovolného svazku obcí Mikroregion Bystřicko, email: stewestewe@seznam.cz, tel: 776 772 446.