OBNOVENÍ PROVOZU!!!!

OBNOVENÍ PROVOZU!!!

 

Vážení rodiče, 

 

  jak jste se měli možnost během minulého týdne z webu školy, vývěsky i místního rozhlasu možnost dozvědět, provoz ZŠ bude obnoven ke dni 25. 5. (viz příloha - obnovení provozu)

 

  Všechny důležité informace si můžete přečíst na webu školy v sekci aktuality a především v metodice MŠMT, kterou najdete jako přílohu mého dopisu, rovněž na webových stránkách školy. 
  Vzhledem k množícím se dotazům na některá doporučení z metodiky bych ráda objasnila pár bodů:
  • potvrzení účasti Vašeho dítěte na vzdělávání je Váše písemné vyjádření - mail na adresu školy - o tom, že žák bude od 25. 5. do školy docházet. Nejpozději do 18. 5. 2020 musíte tímto mailem vyjádřit svůj souhlas s přítomností Vašeho dítěte ve škole!!! (Stačí napsat, žák....nar.....se bude od 25. 5. účastnit docházky do ZŠ Prosetín) - seznam žáků musím vyvěsit na stránkách školy  a nesmí se pak měnit!!! Do budovy smí vstoupit pouze žáci, nikoli doprovod!!!
  • před prvním vstupem do třídy žák odevzdá třídnímu učiteli Čestné prohlášení  - (rovněž na stránkách školy) pro jistotu pošlu i v příloze tohoto mailu - bez tohoto prohlášení žák nemůže do školy nastoupit - pokud byste potřebovali info k tomuto prohlášení - telefonicky - ředitelka školy
  • omlouvání a absence - máte v příloze jako provoz ZŠ - pokud žáka nahlásíte na docházku, nahlašujete jej automaticky na dopolední i odpolední blok - pokud jej budete chtít omluvit z dopoledního bloku - návštěva lékaře, nemoc...=vyplníte omluvenku -dopolední blok, pokud žák bude odcházet kdykoli (ve stanovených hodinách) během odpoledního bloku =vyplníte omluvenku-odpolední blok (časy bloků jsou opět součástí přílohy - Provoz ZŠ)
  • školní družina- není, ranní provoz (6:00-7:45) - kontaktujte prosím OPS Prosetín, místo odpolední družiny-odpolední blok = neplatíte poplatek za školní družinu
  • školní stravování pro žáky ZŠ - bude zajištěno ve školní jídelně ŠJ Prosetín za dodržení hygienicko-bezpečnostních pravidel dle metodiky MŠMT - viz. příloha Provoz ZŠ!!! 
  • příchody a odchody žáků - není možné odcházet/přicházet v jiné než stanovené časy musíme zkoordinovat pohyb v šatnách s MŠ !!!
  • dezinfekce - při vstupu do školy - před jídelnou - bezdotykový přístroj, ve třídách: každý žák obdrží svoji vlastní dezinfekci-gel z lékárny Nedvědice přímo určený pro děti !!! - gely budou popsané jménem a každý žák se dotýká a používá pouze svoji vlastní dezinfekci. Pokud Vám školou zakoupená dezinfekce nebude vyhovovat, přinese si žák svoji vlastní!!!


  Vše podstatné najdete v příloze provoz ZŠ a metodice MŠMT.
 

  Vážení rodiče, 
  prosím, nejdříve si pečlivě nastudujte všechny dokumenty. Často mi voláte a chcete informace, které jsou již součástí dokumentů. Vždy se snažíme, abychom podmínky přizpůsobili co nejvíce potřebám Vás a Vašich dětí! Proto pokud budete potřebovat cokoli dovysvětlit, prosím, kontaktujte výhradně! ředitelku školy!na telefonním čísle: 734 630 450.

 
  Se srdečným pozdravem! 
 
Mgr. Ilona Lukášková
ředitelka
ZŠ Prosetín a MŠ Prosetín
Prosetín 70
592 64, Prosetín
516 463 325

 

HODNOCENÍ ŽÁKŮ: