Příjímací řízení 2020/2021

Kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

 

Podmínky přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání:

 1. Do MŠ mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním (50 zákona č. 258/2000 Sb.)

 

 

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

 1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (předškoláci).
 2. Věk dětí (rozhoduje datum narození)
 3. Sourozenci již přijatých dětí (MŠ, ZŠ)
 4. Přijetí dítěte dle individuálního posouzení ředitelkou školy

 

 

Při zahájení docházky do mateřské školy by dítě mělo umět:

 • Poznat si svoje oblečení, obuv
 • Obléknout se, svléknout se, obout a zout boty (s mírnou dopomocí dospělého)
 • Samostatně jíst a pít
 • Vydržet sedět u stolečku při jídle
 • Používat záchod (plenky se ve školce nepoužívají)
 • Umýt si ruce, utřít do ručníku, vysmrkat se
 • Uklidit po sobě hračky a pomůcky, vyjádřit své potřeby a přání

 

 

 

 

Schváleno na pedagogické radě        

 

                                                               ředitelka školy Mgr. Ilona Lukášková