Roční plán v MŠ

Roční plán pro Mš Prosetín na školní rok 2020 – 2021

 

Září

 • adaptace dětí na Mš po prázdninách
 • zahájení plaveckého výcviku
 • zahájení logopedické prevence v MŠ
 • pravidla ve školce a bezpečnost
 • zahájení projektu "Cvičení se zvířátky"
 • "Dopravní odpoledne " - akce na školní zahradě pro rodiče a děti. Zakončená posezením u táboráku

 

Říjen

 • barvy podzimu
 • hraní s přírodninami ( písek, klacíky...)
 • rozvoj hrubé a jemné motoriky
 • sluchové hry – rozvoj sluchového vnímání
 • sklizeň na zahradě a podzimní práce (hrabání listí ...)

 

Listopad

 • Drakiáda – dopolední akce pro děti v MŠ
 • zvířátka se chystají na zimu
 • Skřítek Podzimníček
 • časové vnímání (ráno, poledne, odpoledne, večer, dříve, později,....) 

 

Prosinec

 • rozsvěcování vánočního stromečku
 • Mikulášské hraní a zpívání
 • Mikulášská nadílka
 • Advent a Vánoce – zvyky a tradice, příprava dárečků pro rodiče, výzdoba třídy, stromečku
 • Vánoční dílničky – akce pro rodiče s dětmi

 

Leden

 • skupenství vody – pokusy s ledem a se sněhem
 • rozvoj jemné a hrubé motoriky ( hry na sněhu apod. )
 • diagnostika školní zralosti
 • lyžařský výcvik pro předškoláky
 • stopy zvířat

 

Únor

 • Masopust – karneval
 • pohádky a pohádkové postavy
 • Moje tělo ( zdraví, pocity a potřeby )
 • barvy a tvary

 

Březen

 • akce : Prosetín čte dětem – odpolední akce pro děti a rodiče
 • Vítání jara
 • Kniha + návštěva knihovny

  

Duben

 • Velikonoce – zvyky a tradice
 • Zvířátka a jejich mláďátka
 • Čarodějnice – dopolední program pro děti v MŠ
 • Den Země – Čistá Vysočina

 

Květen

 • Svátek maminek – besídka pro rodiče a prarodiče
 • Moje rodina – vztahy v rodinách
 • poznávání svých emocí a pocitů
 • rozvoj slovní zásoby

 

Červen

 • Den Dětí – hry a soutěže
 • Školní výlet
 • rozvoj fyzické zdatnosti – výlety do okolí
 • sportovní olympiáda – dopoleldní akce pro děti v MŠ
 • Loučení s předškoláky – besídka – pasování na školáky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Marie Plíhalová, Šárka Fafílková

MŠ Prosetín: 31.8.2020