DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!! od 27. 2. 2021

  • OŠETŘOVNÉ PRO DĚTI

 odkaz na on-line tiskopis k uplatnění nároku na ošetřovné, vyplní žadatel – tj. pečující osoba, poté předloží svému zaměstnavateli, 

který jej předá po doplnění příslušných údajů místně příslušné OSSZ. 

 

Mateřská škola tiskopisy nevydává, ani nepotvrzuje!!! Doporučuji si projít všechny informace na portálu ČSSZ,  je zde zveřejněna i vzorová vyplněná žádost......viz další odkaz: