Plán MŠ 2018/2019

Roční plán pro MŠ Prosetín školní rok 2018-19

 

Září

 

- adaptace dětí na MŠ po prázdninách a adaptace nových dětí ( dítě zvládá odloučení od rodičů, adaptuje se na režim MŠ)

- rozvoj komunikace ( dítě reaguje na pokyny učitelky, komunikuje s ní, ptá se, učí se jednoduché říkanky, pojmenuje věci, činnosti)

- zvládání základních hygienických návyků a základů stolování

( utírá si zadeček nebo předem oznámí, že odchází na toaletu, oznámí, když potřebuje dopomoc, umývá si po toaletě ruce, přinese si jídlo ke stolu, prázdný talíř odnese, klidně sedí u stolu a jí, správně drží lžíci, starší děti se učí jíst příborem)

- zvládání sebeobsužných činností ( obuje a zezuje si papučky a boty, obleče a svleče si kalhoty, mikinu, v případě, že nezvládá, požádá o pomoc, pozná si své věci, ukládá věci na své místo)

- kdo jsem já, co mám rád (a), co rád (a) dělám – kdo jsou kamarádi ze školky? ( vzájemné seznámení, poznávání hrou)

- pravidla ve školce ( domluva na pravidlech a jejich respektování)

- „Kouzelná zahrada“ akce na šk.zahradě pro rodiče a děti, zakončená posezením u táboráku

 

 

Říjen

 

- barvy podzimu ( stromy, listy, keře, plody...) rozlišování a poznávání některých rostlin a plodů, hry s barvami ( přírodní barvy na louce a v lese), sklizeň na zahrádce: plody ( barvy, tvary, matematické představy- pojmy málo, hodně, stejně, více, méně, menší, větší)

- hra s přírodninami ( kamínky, šišky, brambory, jablka, klacíky, listy, dýňová semínka....), třídění podle určitého kritéria

- svátek dýní ( dlabání a zdobení dýní)

- rodinná soutěž: „Podzimní skřítci přichází“ ( výroba podzimních skřítků z přírodnin): výroba dětí s rodiči

- rozvoj vnímání rytmu: napodobí jednoduchý rytmus ( hra na tělo, hra na Orffovy nástroje)

- rozvoj komunikačních dovedností: rozvoj slovní zásoby ( vypravování děje, protiklady, slabikování, první písmeno ve slově)

- poznáváme místa blízká i vzdálená : vycházky v okolí MŠ ( prosetín, Čtyři Dvory, výlet do Olešnice)

 

 

Listopad

 

- počasí, cykly, vnímání času ( období, měsíce, dny v týdnu, pojmy: ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer), změny v přírodě ( vnímání změny teploty, opadávání listí, zvířátka se chystají na zimu)

- podzimní práce na zahradě ( úklid záhonků, vynešení na kompost, hrabání listí, sběr padaných jablek)

- Martinský průvod s lampiony (akce pro rodiče a děti)

- rozvoj zrakového vnímání: zraková paměť, rozlišování, analýza a syntéza)

  • rozvoj hrubé motoriky: běh, hod na cíl, házení a chytání míče, různé druhy chůze

  • - svátek zemřelých (tradice, návštěva hřbitova, připomínka blízkých, které jsme měli rádi a nejsou tu už s námi – smutek, smrt jako přirozená součást života)

 

Prosinec

 

 

- čertovské hraní a zpívání, Mikulášská nadílka: rozvoj komunikace, rytmu: básničky a písničky s pohybem

- advent a vánoční tradice ( dávání a dostávání – příprava dárečku pro rodiče, výzdoba třídy, stromečku, pečení perníčků, zpíváme koledy....)

- vánoční dílničky: akce pro rodiče a děti

 

Leden

 

- země, kde je stále zima... Antarktida ( jak žijí eskymáci, iglú, rybolov, oblékání )

- pokusy s vodou, ledem

- učíme se metodou pokus x omyl, příčina x důsledek

- rozvoj hrubé motoriky ( překážová dráha, pohybové hry ve třídě i ve sněhu)

- rozvoj hmatu ( různé povrchy)

- rozvoj čichu ( vůně čaje, kávy, koření)

 

Únor

 

- zimní sporty

- pohádky a pohádkové postavy

- masopustní karneval

- hudební nástroje - poznávání, rozlišování ( hra na muzikanty)

- hudební dílna s M.Kulískovou

- rozvoj fonematického sluchu

 

Březen

 

- dopravní prostředky ( co jezdí, létá, pluje..), cestování, bezpečnost na silnici, cestě

- kniha a co v ní najdeme " návštěva knihovny", naši hrdinové ( v pohádkách)

- první květy, pučení jara, změna období, sázení semínek do vaty

- vynášení Moreny, přivítání jara

 

Duben

 

- den Země: proč třídíme odpad? ( co nám dává planeta Země a jak s tím zacházíme my, lidi, učíme se chovat k přírodě tak, abychom na ní mohli žít)

- den " čarodějnická školka" ( oslava, tancování, zpívání, čarování, míchání lektvarů)

- diagnostika školní zralosti s předškoláky

- příprava záhonků, okopávání a sázení bylinek a zeleniny

 

Květen

 

- voda v našem životě ( důležitost vody- pro člověka a jeho fungování, pro stromy, zvířata...)

- návštěva Otevřené zahrady pod Špilberkem v Brně ( interaktivní výukový program)

- besídka k svátku maminek ( příprava vystoupení)

- čtení děte v MŠ

 

Červen

 

- děti z různých zemí světa: jak vypadají, kde žijí, jak si hrají? ( poznáváme lidi různých barev, s jinými zvyky a tradicemi)

- oslava dne dětí ( hry, soutěže)

- sportovní olympiáda ( běh, hod, štafeta, skok přes švihadlo...)

- pasování předškoláků se závěrečným táborákem