Plán práce - ČERVEN 2019

 • 3. 6. Dopravní hřiště Blansko - ZŠ - 7:15
 • 3. 6. Výlet MŠ - Brno, přehrada / Hrad Veveří
 • 4. 6. Fotografování ZŠ + MŠ
 • 6. 6. Výchovný pořad - ZŠ + MŠ
 • 19. 6. Pedagogická rada + schůzka s provozními zaměstnanci 15:00 - 17:00 - účast všech!!!
 • 21. 6. Výlet ZŠ - Praha
 • 24. 6. Divadlo Bystřice nad Pernštejnem - ZŠ + MŠ
 • 25. 6. Výlet na pohár - ZŠ + předškoláci
 • 26. 6. Sportovní den - ZŠ

               - Loučení s žáky 5. ročníku Předškoláci + vítání občánků - 15:00

 • 27. 6. Úklid tříd + zahrady

               - Odpoledne - rozlučkový oheň 16:30

 • 28. 6. Vysvědčení

Provoz MŠ o prázdninách - 2. 7. - 13. 7. 2019