Naše projekty - Inovace výuky


 

MODERNÍ FORMY VÝUKY ZŠ A MŠ PROSETÍN II

je spolufinancován Evropskou unií.

Zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v

klíčových kompetencích. Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_063/0009174. 

 

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

 
Od 1. 9. 2018 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Šablony II. Cílem projektu je  zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových kompetencích.

 

Z finančních prostředků v celkové výši 808.152,- Kč hradíme tyto aktivity:

 

 • Projektový den mimo školu 
 • Chůva - personální podpora MŠ 
 • Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 64 hodin/64 týdnů 
 • Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub 
 • Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a deskových her 
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost 
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická gramotnost 
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - cizí jazyky 
 • Projektový den v ŠD/ŠK 
 • Projektový den mimo ŠD/ŠK 
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost 
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická gramotnost 
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání 
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv 
 • Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v ŠD/ŠK

 

 

inovace výuky

 


 

 •  Ovoce do škol

Projekt Ovoce do škol byl v České Republice zahájen ve školním roce 2009/2010 Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci prvních až pátých ročníků základních škol, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy.

ovoce do škol bovys

Více se můžete dozvědět o projektu na oficiálních stránkách www.ovocedoskol.szif.cz


 

 • Evropský program Mléko do škol

Program Mléko do škol podporuje děti v konzumaci mléčných výrobků a zdravém stravování. Působí také osvětově. Podporuje rozvoj správných stravovacích návyků, které vydrží po celý život. Prostřednictvím tohoto programu Evropská unie poskytuje dotace školám a dalším vzdělávacím institucím, aby mohly svým studentům nabídnout mléko a vybrané mléčné výrobky. Spoluprací s evropským plánem Ovoce do škol, který poskytuje školákům zdarma ovoce a zeleninu, se Evropská unie ze všech sil snaží posílit zdraví naší budoucí generace.