Třídní vzdělávací program MŠ Prosetín

Třídní vzdělávací program MŠ Prosetín

 

 

Název podtématu: Učíme se tím, co děláme

 

Název tématu:

Trubka troubí, vytrubuje, s bubínkem nám oznamuje: masopust zas přišel k nám, ten rej masek dobře znám! Medvěd s dětmi radost mají, muzikanti k tanci hrají!“

 

 

Klíčové kompetence:

 

3/2 Rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti

4/3 Dovede vyvinout úsilí, pokud chápe smysl své činnosti, vytrvá u ní, dokončuje ji

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 

 • uplatňuje svoji fantazii při hrách, výtvarných a hudebních činnostech
 • vymýšlí pohádky, příběhy…
 • rozlišuje smyšlený příběh od reality
 • chápe rozdíl mezi skutečností zobrazovanou, reálnou a symbolickou ( jednoduché piktogramy)
 • pochopí a zapamatuje si jednoduchý příběh, text: vypráví a dramatizuje příběhy
 • pozná shodu, podobnost, rozdíl, označí je ( dovede vyhledat rozdíly na zdánlivě stejných obrázcích)
 • záměrně se soustředí na určitou činnostech
 • rozlišuje směry a vzdálenosti, orientuje se v prostoru ( pojmy: nahoře, dole, vpravo, vlevo, uprostřed, první,poslední,před, za, dlouhý, krátký)
 • skládá části do celků a rozkládá celek na části ( obrázkové puzzle)
 • vyjadřuje své představy pohybem, slovně, výtvarnými a hudebními činnostmi
 • pozoruje dění kolem sebe
 • správně pojmenovává věci a jevy ve svém okolí
 • zdokonaluje koordinaci hrubé a jemné motoriky ( hodí a chytá míč, stojí na jedné noze, poskakuje snožmo, cvičí podle pokynů, podlézá, přelézá, přeskakuje…)
 • zdokonaluje koordinaci jemné motoriky ( stříhá, lepí, skládá)
 • spolupracuje se skupinou a ve skupině, neprosazuje se na úkor druhého
 • umí přijmout úkol

 

Komunikace a spolupráce

 

Básničky: Masopust

 • Tydli fidli, bumtarata, otevřete kmotře vrata!
 • Maškary k Vám přišly, hej, začal masopustní rej!
 • Haló pane karnevale, račte dál, račte dále
 • Elce pelce do pekelce, rolničky a kontrmelce.
 • Masopustní veselice, veselá je převelice.
 • Lidí vodí po vesnici, medvěda i medvědici.
 • Tancuj, tancuj medvěde, karnevale se povede.

 

Taneční: Medvěd bručí, basa bručí, pak si padnou do náručí. Basa s méďou, medvěd s ní, mají první taneční.

 

Paleček: Mámo usmaž koblížky! „Až mi dojdeš pro šišky,

nemám už čím topit synku, dělej něco pro maminku.“

Paleček je dávno v lese, sám však šišku neunese.

Jde okolo školáček, jménem Ukazováček.

Okoukne ji, pak se sehne, ale šiškou ani nehne.

Zavoláme Prostředníčka: „Prostředníčku pomoz nám.“

Chlapečkovi zrudla líčka: „nadarmo se namáhám!“

Zavoláme Prsteníčka. „ Prsteníčku, tak co ty?“

Chlapečkovi zrudla líčka: „Šiška dělá drahoty!“

Zavoláme na Malíčka: „Pojď Malíčku, pomoz nám“

Malíček je chytrá hlava, kamarádům rady dává:

„Ty jdi sem a ty jdi tam, čekejte až zavolám!

Hej rum! Už jí nesem“

Máma jim dá za šišku, plnou mísu koblížků.

 

Káča: Sedí Káča na lavici, v ruce drží jitrnici,

a v té druhé jelito, běž Pepíku vem jí to!

 

Písničky:
 • Já jsem muzikant
 • To je zlaté posvícení
 • Pekla vdolky z bílé mouky
 • Masopust

 

Komunitní a diskuzní kruh

 

„Co je to masopust?

„Kdo z vás chodí na karneval ?“

„Proč máme na karnevalu masky? A Jaké znáte“?

„Co se mi líbí za masku? Proč?“

„Co se peče na masopust?“

 

Hudebně – pohybové hry:

 

 • Židličková hra
 • Balónkový tanec
 • Kloboukový tanec
 • Tanec s koštětem, vařečkou, prostěradlem, rukavicemi ………
 • Pohybová hra – Masopůst – reakce na signál (maso – půst)
 • Medvědí honička - „Ty medvěde chlupatý,co máš kožich na paty,rychle, rychle utíkej,všechny si nás pochytej!
 • Jedna, dva, tři, čtyři, pět, už nás začni honit hned.

 

 • děti utvoří kruh, drží se za ruce, medvěd je uprostřed a dřepí, na poslední slovo se rozběhnou a medvěd je honí.

 

 • Kdo se skrývá pod maskou? (pod prostěradlem)
 • Hra s padákem – Masopustní hostina - „Ham, ham ham na tom si rád pochutnám : kobliha, řízek, čokoláda…

 

Výtvarné a tvořivé aktivity

 

 •  papírové masky zvířátek
 •  masopustní klobouky s krepovým papírem
 •  výroba jídla z hlíny, plastelíny, papíru
 •  výroba zvířete na házení míčků – lepenka
 •  výroba hudebních nástrojů – z trubiček, kinder vajíček, oříšků …

 

 

Pozorování a experimentování

 • kůň z prostěradla – rozlišování směrů, vzdáleností, pravolevá orientace, barvy, množství ( židličky s barvou, číslem…)
 • dramatizace pohádky O Koblížkovi, Boudo budko a posloupnost děje podle obrázků
 • masopustní průvod po vesnici s hudebními nástroji v maskách
 • zvířátkový karneval ve školce
 • pečení koblížků
 • logico pracovní listy – karnevale
 • albi tužka – hravé učení – karnevale
 • logopedická prevence – zvuky zvířátek, artikulační cvičení s opičkou