Omlouvání žáků

Vážení rodiče,

   od 11. 2. 2019 dochází ke změnám v omlouvání žáků ZŠ Prosetín a MŠ Prosetín. Každé oddělení naší organizace má nyní svoje vlastní telefonní číslo, na kterém JEDINĚ lze žáka/dítě omluvit.

   Ve zkratce se dá nový systém popsat tak, že do kterého oddělení naší organizace jste podali přihlášku (družina, stravování, ZŠ, MŠ) tam žáka/dítě omlouváte.

Př. 1: Dítě MŠ onemocní/nemůže se dostavit:

Pošlu SMS / volám:

 • Mateřská škola
 • Školní jídelna

Př. 2: Žák ZŠ onemocní / nemůže se dostavit:

Pošlu SMS / volám:

 • Základní škola – podle ročníku
 • Školní jídelna (pokud žák chodí na obědy=podal přihlášku na obědy)
 • Školní družina (žák navštěvuje školní družinu=má zde podánu přihlášku)

   Nestačí tedy zavolat na jedno číslo, jak tomu bylo dosud, personál školy není povinen předávat informace o odhlášení dítěte z jiného než svého oddělení jinému pracovníkovi.

   Věřím, že i když to bude ze začátku možná nezvyklé, pomůže tento způsob předcházet nedorozumění v docházce žáků, jak tomu bylo v minulosti. Děkujeme Vám za součinnost.

   Nová telefonní čísla budou na webových stránkách školy, v žákovských knížkách/deníčcích žáků i na nástěnce školy /školky.

Telefonní čísla na omlouvání:

Základní škola:

 • 734 630 450 (1.- 3. roč.)
 • 727 908 270 (4. – 5. roč.)

Mateřská škola:

 • 722 933 652

Školní družina:

 • 722 939 565

Školní jídelna:

 • 722 911 5
  •  Odhlašování obědů nejpozději ráno do 7 hodin!!!