Placení stravy a příspěvků v ZŠ a MŠ – POZOR ZMĚNA OD KVĚTNA

Pozor, od 1. 5. 2023 dochází ke změně ceny obědů!

STRAVOVÁNÍ V ZŠ

cena 1 obědu 30,- Kč

– hraďte prosím na b. ú. 123 – 348940247 / 0100

  • měsíční záloha v ZŠ = například 650 Kč + do poznámky jméno dítěte (cena 1 obědu 30Kč x počet dnů v měsíci, )

STRAVOVÁNÍ V MŠ

přesnídávka 12,-Kč

oběd 26,-Kč

svačina 11,- Kč

strava celkem 49,-Kč

– hraďte prosím na b. ú. 123 – 348940247 / 0100

  • měsíční záloha v MŠ = například1000 Kč + do poznámky jméno dítěte (cena stravy 49 Kč x počet dnů v měsíci)

DRUŽINA V ZŠ a ŠKOLKOVNÉ V MŠ

– hraďte prosím na b. ú. 123 – 348800287 / 0100

měsíční záloha ŠD = 150 Kč + do poznámky uveďte vždy jméno dítěte

měsíční záloha MŠ = 250 Kč+ do poznámky uveďte vždy jméno dítěte

KALKULACE JEDNÉ PORCE HLAVNÍHO JÍDLE VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

S PLATNOSTÍ OD 1. 1. 2023


CENA STANOVENÁ PRO CIZÍ STRÁVNÍKY

CELKEM
PŘEPOČTENO NA ŠJPOTRAVINYděleno porcemi

6051 porcí
energie 502254 516,001/384 838,67


režijní náklady29 337,001/39 779,00


mzdy 01-12

509 329,00


CELKEM

603 946,67


STRÁVNÍCI DO 6 LET


26,00125,81126,00 Kč
STRÁVNÍCI DO 11 LET


30,00129,81130,00 Kč
ZAMĚSTNANCI


32,00131,81132,00 Kč