Zápis ukrajinských dětí do MŠ pro školní rok 2022/2023

Srdečně zveme všechny děti a rodiče na

15. června 2022 od 12.00 do 14.00 hod

Hlásit se mohou děti, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině nebo děti, kterému bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu.

Tato skutečnost se prokazuje vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

K žádosti (která je ke stažení na stránkách školy) a zde

musí být předloženy k nahlédnutí následující doklady:

  • Doklad totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce
  • Doložení místa pobytu dítěte
  • Potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování (netýká se dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání).

potvrzení ke stažení zde:

kontakt: 516 463 325, 734 630 450, zs.prosetin@seznam.cz