Zahájení školního roku 2022/2023

Základní škola:
Oficiální zahájení nového školního roku 2022/2023 proběhne

1. září 2022 v 8.00 v budově ZŠ Prosetín – hala. Ukončení v 8:20.
2. září 2022 – zahájení vyučování v 8:00 , 4 vyučovací hodiny – organizace, sešity – konec 11.35.

 • 5. září 2022– učí se podle rozvrhu
 • 7. září 2022 – Informační schůzka pro rodiče žáků ZŠ Prosetín v 16 hodin v ZŠ.
 • Mateřská škola
 • běžný provoz od 1. 9. 2022: 6:00 – 16:00
 • 7. září 2022 – Informační schůzka pro rodiče žáků MŠ Prosetín v 16 hodin v MŠ.

Školní družina:
1.září 2022 – 6:15 – 7:45 (odpoledne není)
od 2.září 2022 – běžný provoz: 6:15 – 7:45, 11:45 – 16:00

              Mgr. Ilona Lukášková, ředitelka