Přihlášky ke stravování

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ PRO ZŠ a MŠ

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

jak vyplývá z §28 zákona 561/2004 Sb., je školní jídelna povinna vést matriku strávníků, proto se na Vás obracíme se žádostí o vyplnění přihlášky ke stravování.

Vyplňte, prosím, všechny níže uvedené údaje, včetně data narození, podle kterého budou strávníci zařazeni do skupin finančního normativu na potraviny (cena oběda) – vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování.

Dítě, které dosáhne vyšší věkové kategorie během školního roku (1.9. – 31.8.), se počítá do vyšší kategorie od 1.9..

Platba za stravu musí být zaplacena předem, vždy do konce předcházejícího měsíce (např. obědy za září se platí do konce srpna) bezhotovostním převodem na účet na b. ú. 123 – 348940247 / 0100

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.

Platná cena stravy pro jednotlivé věkové kategorie a výše měsíčních záloh je vyvěšena na nástěnce u vstupních dveří do ZŠ a MŠ nebo na webu školy.

Odhlášení stravy je možné nejpozději den předem do 18 hodin. V případě nemoci – první den je možnost odebrat stravu za dotovanou cenu + 10 Kč za jídelní box, ostatní dny je nutné stravu odhlásit.

Stravování ve školní jídelně – věkové skupiny a cena stravy od 1. 9. 2023

děti 3 – 6 let (MŠ)

přesnídávka12 Kć
oběd26 Kč
svačina11 Kč
celkem49 Kč

měsíční záloha – celodenní 1050 Kč

měsíční záloha – polodenní 850 Kč

děti 7 – 10 let (MŠ)

přesnídávka12 Kć
oběd29 Kč
svačina11 Kč
celkem52 Kč

měsíční záloha – celodenní 1150 Kč

měsíční záloha – polodenní 900 Kč

strávníci 7- 10 let

Cena oběda30 Kč

měsíční záloha 660 Kč

strávníci 11- 14 let

Cena oběda32 Kč

měsíční záloha 670 Kč

Platba za stravu musí být zaplacena předem, vždy do konce předcházejícího měsíce

bezhotovostním převodem na účet 123 – 348 940 247 / 0100

Veškeré dotazy o stravování Vám rádi zodpovíme na tel. 601 590 740, 722 911 557.

e-mail: zs.prosetin@seznam.cz