Cyklisto, sesedni z kola!

Takto již na naše žáky zřejmě nebude muset volat nikdo na veřejnosti v obci, protože dne 31. 10. 2023 pokračovala podzimní část výuky dopravní výchovy ve školicím středisku v Blansku. Pravidelně 2×ročně tam ZŠ pořádá cestu autobusem na výuku dopravní výchovy v učebně a trénink praktických dovedností na dopravním hřišti. Nikoho neodradilo ani hlášení o silném deštivém počasí, které se nakonec naštěstí nenaplnilo. Posuďte sami, jak jsou naši žáci zdatní!