Veselá škola

Veselá škola vzdělávání, registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005773

Od 1. 7. 2023 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP JAK prostřednictvím výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Cílem projektu je  zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání.

Z finančních prostředků v celkové výši 734.950,- Kč hradíme tyto aktivity:

– Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

– Inovativní vzdělávání dětí v MŠ

– Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ

– Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ

– Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD

Za tuto možnost jsme velice rádi a věříme, že napomůže zkvalitňovat naši práci. -FK-