Informace

Vážení rodiče,

naše škola se připojí k výstražné jednodenní stávce v pondělí 27. listopadu 2023, kterou vyhlásil Českomoravský odborový svaz pracovníků školství.

Z tohoto důvodu bude škola i školka zcela uzavřena. Omlouváme se Vám za vzniklé komplikace.

Cílem stávky je zabránit snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání. Nebojujeme za sebe, ale za naše/vaše děti. Chceme zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024, zabránit nekoncepčním zásahům do fungujícího školství a nepřipustit snížení platů nepedagogických pracovníků v roce 2024.

Cílů stávky je více – my hájíme zachování kvality vzdělávání a zachování existence naší málotřídní školy. Naše požadavky jsou legitimní – jde nám o udržení kvality vzdělávání.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Kateřina Fučíková a zaměstnanci školy

Přikládám ještě odkaz na otevřený dopis rodičům od předsedy Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství Františka Dobšíka:

Z dopisu vybírám pro nás podstatnou informaci:

Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce. To znamená především omezení dělení tříd na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, dále zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů a možná i likvidaci malotřídek. Snížení finančních prostředků na asistenta pedagoga by ohrozilo společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Snížení finančních prostředků by rovněž omezilo pořizování učebnic a pomůcek pro vzdělávání. Pokud se naplní avizované škrty počtu nepedagogických pracovníků, bylo by velmi těžké zajistit provoz škol. Ve svém důsledku to může mít  vliv na  kvalitu a dostupnost  školního  stravování.

Z výše uvedených důvodů vyplývá, že důvodem stávky nejsou platy učitelů. Chceme zabránit celkovému snižování výdajů na vzdělávání. 

-FK-