Odpoledne pro předškoláky v MŠ

V pátek 24. 11. 2023 v 16.00 hod. přišli rodiče se svými předškolními dětmi na společné odpoledne zaměřené na přípravu do ZŠ.

Smyslem tohoto odpoledne bylo jednak nabídnout společně strávený čas dětí, rodičů a učitelek v MŠ, ale také vytvořit povědomí o tom, co má umět předškolní dítě, než nastoupí do ZŠ. Na místě si rodiče s dětmi mohli prakticky vyzkoušet různé vzdělávací činnosti z oblastí zrakového a sluchového vnímání, předmatematických dovedností, jemné motoriky a grafomotoriky, řečové oblasti, sebeobsluhy i samostatnosti, které vzorně na různá “stanoviště” připravily učitelky MŠ.

K dispozici všem přítomným byla také nejen k zodpovídání dotazů, ale i s praktickými radami pro přípravu před vstupem do školy jak ředitelka ZŠ Prosetín a MŠ Prosetín, tak učitelka 1. ročníku ZŠ.

Vážíme si času, který zodpovědně věnujete svým dětem! Jak se říká, “ve škole, později, jako když vše najde” 🙂 -PM-