Digitální kompetence

Nainstalováním interaktivní tabule (24. 11. 2023) do třídy mladších žáků (za velkorysé podpory zřizovatele ZŠ ), se významně rozšířilo předávání učiva a zvláště jeho opakování hravou, v tomto případě digitální formou pro všechny žáky ZŠ.

Od 28. 11. 2023 se do výuky pravidelně zařazuje práce s interaktivní tabulí. Každý ročník bude mít možnost 1×týdně po dobu 2 vyučovacích hodin novou formou výuky pracovat. Věříme, že bude postupně takové doplnění běžného učiva samozřejmostí.

V tomto týdnu mohli žáci 5. a 4. ročníku opakovat v ČJ vyhledávání podnětu a přísudku, rozlišovat předponu roz-, bez-, zdvojené souhlásky, v M zase zaokrouhlování, pexeso násobků 5, dělení 6, 7, 8, a pohotové reakce pro násobky 9. Žáci 3. ročníku společně s žáky 2. a 1. ročníku se ve čtení věnovali pranostikám a žákyně 1. ročníku opakovaly odčítání do 8. V HV bude takto zajímavě zprostředkována například hudební teorie a už teď je jasné, že digitální zastoupení postupně pronikne i jiné předměty.

Předpokládáme, že také děti MŠ (především předškolní) si v rámci přípravy ke vstupu do školního vzdělávání tuto pomůcku oblíbí.

Děkujeme obci, zřizovateli školy, za tuto skvělou pomůcku na doplnění výuky a zvyšování digitálních kompetencí. -ZD-