Moderní formy výuky III

Moderní formy výuky III

Moderní formy výuky ZŠ a MŠ Prosetín III, registrační číslo projektu:  CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017544

Od 1. 9. 2020 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Šablony III. Cílem projektu je  zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových kompetencích.

Z finančních prostředků v celkové výši 448.613,- Kč hradíme tyto aktivity:

  • Klub pro žáky ZŠ
  • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  • Projektový den ve výuce ZŠ
  • Zahraniční stáže pedagogických pracovníků ZŠ
  • Projektový den mimo školu (MŠ)
  • Zahraniční stáže pedagogických pracovníků MŠ
  • Využití ICT ve vzdělávání v MŠ – 48 hodin/48 týdnů
  • Projektový den ve výuce MŠ