Moderní formy výuky ZŠ a MŠ Prosetín II

Moderní formy výuky ZŠ a MŠ Prosetín II

je spolufinancován Evropskou unií.

Zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v

klíčových kompetencích. Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_063/0009174.

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Od 1. 9. 2018 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Šablony II. Cílem projektu je  zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových kompetencích.

Z finančních prostředků v celkové výši 808.152,- Kč hradíme tyto aktivity:

 • Projektový den mimo školu
 • Chůva – personální podpora MŠ
 • Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ – 64 hodin/64 týdnů
 • Klub pro žáky ZŠ – čtenářský klub
 • Klub pro žáky ZŠ – klub zábavné logiky a deskových her
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – čtenářská gramotnost
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – matematická gramotnost
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – cizí jazyky
 • Projektový den v ŠD/ŠK
 • Projektový den mimo ŠD/ŠK
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin – čtenářská gramotnost
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin – matematická gramotnost
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin – polytechnické vzdělávání
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
 • Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v ŠD/ŠK